Отстранете ги POP-UP рекламите Ne05.biz (1 едноставен чекор)

Не05.biz

Рекламите на Ne05.biz ќе се појават во вашиот прелистувач доколку сте прифатиле притисни известувања од рекламите на Ne05.biz. Известувањата за Ne05.biz се прикажуваат во прелистувачот Google Chrome (вклучувајќи Android или iOS), прелистувачот Firefox, прелистувачот Edge или прелистувачот Safari.

Прочитај повеќе

Отстранете ги POP-UP рекламите на News-kedunonu.cc (1 едноставен чекор)

Вести-kedunonu.cc

Рекламите на News-kedunonu.cc ќе се појават во вашиот прелистувач ако сте прифатиле притисни известувања од рекламите на News-kedunonu.cc. Известувањата за News-kedunonu.cc се прикажуваат во прелистувачот Google Chrome (вклучувајќи Android или iOS), прелистувачот Firefox, прелистувачот Edge или прелистувачот Safari.

Прочитај повеќе

Отстранете ги POP-UP рекламите на Bestdealfor10.life

Bestdealfor10.life

Bestdealfor10.life скокачки реклами ќе се појават во вашиот прелистувач ако сте прифатиле притисни известувања од рекламите Bestdealfor10.life.

Известувањата за Bestdealfor10.life ќе се прикажуваат во прелистувачот Google Chrome, прелистувачот Firefox, прелистувачот Edge или прелистувачот Internet Explorer. Рекламите – објавите се појавуваат како скокачки прозорци во долниот десен агол на Windows или на вашиот мобилен уред, на пример, таблет или телефон со Android или iPad или iPhone.

Прочитај повеќе

Remove ProjectModule (Mac OS X) virus

adware за mac osx

If you get ads, popups, notifications from ProjectModule, your Mac is infected with adware. ProjectModule is adware for Mac.

ProjectModule changes setting on your Mac. First, ProjectModule installs a browser extension in your browser. Then, after ProjectModule hijacks your browser, it modifies the settings in the browser. For example, it changes the default home page, modifies search results, and displays unwanted pop-ups in your browser.

Прочитај повеќе

Remove ObjectBase (Mac OS X) virus

adware за mac osx

If you get ads, popups, notifications from ObjectBase, your Mac is infected with adware. ObjectBase is adware for Mac.

ObjectBase changes setting on your Mac. First, ObjectBase installs a browser extension in your browser. Then, after ObjectBase hijacks your browser, it modifies the settings in the browser. For example, it changes the default home page, modifies search results, and displays unwanted pop-ups in your browser.

Прочитај повеќе

Remove ContentAnalyzer (Mac OS X) virus

adware за mac osx

If you get ads, popups, notifications from ContentAnalyzer, your Mac is infected with adware. ContentAnalyzer is adware for Mac.

ContentAnalyzer changes setting on your Mac. First, ContentAnalyzer installs a browser extension in your browser. Then, after ContentAnalyzer hijacks your browser, it modifies the settings in the browser. For example, it changes the default home page, modifies search results, and displays unwanted pop-ups in your browser.

Прочитај повеќе

Remove PlatformIndex (Mac OS X) virus

adware за mac osx

If you get ads, popups, notifications from PlatformIndex, your Mac is infected with adware. PlatformIndex is adware for Mac.

PlatformIndex changes setting on your Mac. First, PlatformIndex installs a browser extension in your browser. Then, after PlatformIndex hijacks your browser, it modifies the settings in the browser. For example, it changes the default home page, modifies search results, and displays unwanted pop-ups in your browser.

Прочитај повеќе

Remove IndexerDivision (Mac OS X) virus

adware за mac osx

If you get ads, popups, notifications from IndexerDivision, your Mac is infected with adware. IndexerDivision is adware for Mac.

IndexerDivision changes setting on your Mac. First, IndexerDivision installs a browser extension in your browser. Then, after IndexerDivision hijacks your browser, it modifies the settings in the browser. For example, it changes the default home page, modifies search results, and displays unwanted pop-ups in your browser.

Прочитај повеќе

Remove BrowserProcess (Mac OS X) virus

adware за mac osx

If you get ads, popups, notifications from BrowserProcess, your Mac is infected with adware. BrowserProcess is adware for Mac.

BrowserProcess changes setting on your Mac. First, BrowserProcess installs a browser extension in your browser. Then, after BrowserProcess hijacks your browser, it modifies the settings in the browser. For example, it changes the default home page, modifies search results, and displays unwanted pop-ups in your browser.

Прочитај повеќе