malware

Vrijwaring

De informatie in malware.guide is alleen voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt geleverd door Context en hoewel we ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, we doen geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, Diensten, of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot:, indirecte of gevolgschade of verlies, of enig verlies of enige schade die voortvloeit uit verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit:, of in verband met, het gebruik van deze website.
Via deze website, u kunt linken naar andere websites die niet onder de controle van Context staan. We hebben geen controle over de natuur, inhoud, en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijft de standpunten die erin worden geuit.

Er wordt alles aan gedaan om de website soepel te laten werken. Echter, Context neemt geen verantwoordelijkheid voor, en is niet aansprakelijk voor, de website is tijdelijk niet beschikbaar vanwege technische problemen buiten onze controle.