malware

Sitevoorwaarden

Algemene voorwaarden voor malware gids

Invoering

Deze websitevoorwaarden die op deze webpagina zijn geschreven, zullen uw gebruik van onze website beheren, Malwaregids toegankelijk op https://malware.guide/.

Deze voorwaarden worden volledig toegepast en hebben invloed op uw gebruik van deze website. Door gebruik te maken van deze website, u stemde ermee in om alle hierin geschreven voorwaarden te accepteren. U mag deze website niet gebruiken als u het niet eens bent met een van deze algemene voorwaarden van de website.

Minderjarigen of mensen hieronder 18 jaar oud wordt afgeraden om de informatie op onze website te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Behalve de inhoud die u bezit, onder deze voorwaarden, De Malwaregids en / of haar licentiegevers bezitten alle intellectuele eigendomsrechten en materialen op deze website.

U krijgt alleen een beperkte licentie om het materiaal op deze website te bekijken.

Beperkingen

U bent specifiek beperkt tot al het volgende:

  • het publiceren van websitemateriaal in andere media;
  • verkoop, het in sublicentie geven en / of anderszins commercialiseren van websitemateriaal;
  • het openbaar uitvoeren en / of tonen van materiaal van de website;
  • het gebruiken van deze website op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze website;
  • deze website te gebruiken op een manier die de gebruikerstoegang tot deze website beïnvloedt;
  • het gebruik van deze website in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, of op enigerlei wijze schade kan toebrengen aan de website, of aan een persoon of zakelijke entiteit;
  • deelnemen aan datamining, gegevensverzameling, het extraheren van gegevens of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze website;
  • deze website gebruiken om deel te nemen aan advertenties of marketing.

Bepaalde delen van deze website zijn niet toegankelijk voor u en Malware Guide kan de toegang voor u tot alle delen van deze website verder beperken, te allen tijde, in absolute discretie. Alle gebruikers-ID's en wachtwoorden die u voor deze website heeft, zijn vertrouwelijk en u moet deze ook geheim houden.

Uw inhoud

In deze Website Algemene Voorwaarden, “Uw inhoud” betekent elke audio, videotekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u op deze website wilt weergeven. Door uw inhoud weer te geven, u verleent Malware Guide een niet-exclusief, wereldwijd onherroepelijk, sublicentieerbare licentie om te gebruiken, reproduceren, zich aanpassen, publiceren, vertalen en verspreiden in alle media.

Uw inhoud moet van u zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. Malware Guide behoudt zich het recht voor om uw inhoud op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving van deze website te verwijderen.

Uw privacy

Gelieve te lezen Privacybeleid.

Geen garanties

Deze website wordt aangeboden “zoals het is,” met alle fouten, en de Malwaregids geven geen verklaringen of garanties, van welke aard dan ook met betrekking tot deze website of het materiaal op deze website. Ook, niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als een advies.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Malware Guide, noch een van zijn officieren, bestuurders, en werknemers zijn aansprakelijk voor alles dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze website, ongeacht of dergelijke aansprakelijkheid contractueel is vastgelegd. Malwaregids, inclusief zijn officieren, bestuurders, en werknemers zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte, gevolg- of bijzondere aansprakelijkheid die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze website.

Vrijwaring

U vrijwaart hierbij Malware Guide volledig en voor alle aansprakelijkheid, kosten, eisen, oorzaken van actie, schade en kosten die op enigerlei wijze verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze voorwaarden.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze voorwaarden ongeldig wordt bevonden onder de toepasselijke wetgeving, dergelijke bepalingen worden geschrapt zonder dat de overige bepalingen hierin worden aangetast.

Variatie van voorwaarden

Het is Malwaregids toegestaan ​​om deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te herzien, en door deze website te gebruiken, wordt van u verwacht dat u deze voorwaarden regelmatig leest.

Toewijzing

De Malwaregids mag toewijzen, overdracht, en zijn rechten en / of verplichtingen onder deze voorwaarden uitbesteden zonder enige kennisgeving. Echter, u mag niet toewijzen, overdracht, of besteed uw rechten en / of verplichtingen onder deze voorwaarden uit.

Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Malwaregids en u met betrekking tot uw gebruik van deze website en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.